Sự phát triển ngành công nghiệp dầu khí ở Việt Nam

Tin Tức

|

18/12/2019

Sự phát triển ngành công nghiệp dầu khí ở Việt Nam

Dầu khí đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các ngành công nghiệp ở nước ta, và là mối quan tâm hàng đầu của một quốc gia. Vậy ngành công nghiệp dầu khí là gì và sự phát triển của nó ở nước ta như thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.

Khái niệm ngành công nghiệp dầu khí

Khái niệm ngành công nghiệp dầu khí

- Khái niệm: Công nghiệp dầu khí là một ngành bao gồm các hoạt động từ khâu khai thác dầu khí, chiết tách thành phần trong dầu khí, vận chuyển về các nhà máy và tiếp thị, bán các sản phẩm dầu mỏ. Sản phẩm chính của ngành công nghiệp dầu khí là xăng và dầu nhiên liệu.

- Một số thông tin về dầu mỏ:

+ Dầu mỏ được sử dụng chính trong việc tạo ra các sản phẩm hóa học như dung môi, phân bón, thuốc trừ sâu và nhựa tổng hợp.

+ Dầu mỏ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra năng lượng tiêu thụ trên toàn cầu.

+ Dầu mỏ trong tự nhiên được tìm thấy ở dạng lỏng, được xem như một loại “nhiên liệu hóa thạch” tạo ra từ xác động thực vật, sau đó chịu tác động của áp suất và nhiệt độ trong vỏ trái đất qua hàng trăm triệu năm mà hình thành.

+ Dầu mỏ được con người sử dụng lần đầu tiên cho mục đích đốt cháy và tạo ra thuốc nổ trong chiến tranh.

+ Dầu mỏ có giá trị rất lớn, vào thế kỉ XX, nó được xem là mặt hàng có giá trị nhất thế giới.

Lịch sử quá trình hình thành và phát triển ngành công nghiệp khai thác dầu khí ở Việt Nam

- Năm 1961, nhờ sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô mà nước ta bắt đầu quá trình nghiên cứu và đánh giá triển vọng phát triển dầu khí, định hướng một cách khoa học cho quá trình thăm dò dầu khí trong tương lai.

- Cũng trong năm 1961, Đoạn Thăm dò dầu lửa số 36 (Đoàn 36) ra đời với nhiệm vụ chính là tiến hành tìm kiếm, thăm dò khí đốt trên khắp đất nước Việt Nam.

- Ngày 18 tháng 3 năm 1975, chúng ta tìm được mỏ Tiền Hải với trữ lượng lên đến 1,3 tỷ m3, đánh dấu sự phát triển của ngành dầu khí Việt Nam sau này. Cũng trong giai đoạn này, ta phát hiện thêm ba bể trầm tích là Bể Nam Côn Sơn, Bể Cửu Long, và bể Malay-Thổ Chu.

- Ngay sau chiến thắng đế quốc Mỹ, đất nước ta bắt đầu vào công cuộc xây dựng đất nước. Từ đây, Đảng và Nhà nước ta xác định phải nhanh chóng tìm ra nguồn dầu khí để sử dụng cho việc tạo ra nguồn năng lượng, phát triển đất nước.

- Năm 1978, đánh dấu cho bước phát triển ngành dầu khí, con tàu địa chấn “Bình Minh” ra đời với mục đích thực hiện phương án khảo sát địa chấn vùng Tây Bắc, vịnh Bắc Bộ.

- Năm 1980, Việt Nam ký với Liên Xô bản hiệp ước hợp tác về thăm dò dầu khí, tiếp nhận các tàu nghiên cứu khoa học từ Liên Xô vào để khảo sát toàn thềm lục địa Việt Nam từ vịnh Thái Lan đến vịnh Bắc Bộ.

- Năm 1981, Thành lập Liên doanh Dầu khí Việt-Xô (Vietsovpetro) để tiến hành thăm dò bể dầu khí Cửu Long

- Năm 1986, khai thác tấn dầu thô đầu tiên ở mỏ Bạch Hổ. Sau Bạch Hổ, nhiều mỏ dầu khí đã được phát hiện và tiến hành khai thác như mỏ Rồng, mỏ Rạng Đông, mỏ Hồng Ngọc.

- Sự ra đời của nhà máy lọc dầu và nhà máy Dung Quất đã đánh dấu bước phát triển trong ngành công nghiệp khai thác dầu khí ở Việt Nam.

- Đến nay, Việt Nam đã xác định được 8 bể trầm tích trên thềm lục địa và vùng biển nước ta”

+ Bể trầm tích Hoàng Sa

+ Bể trầm tích Sông Hồng

+ Bể trầm tích Phú Khánh

+ Bể trầm tích dầu khí Cửu Long

+ Bể trầm tích dầu khí Nam Côn Sơn

+ Bể trầm tích Tự Chính- Vũng Mây

+ Bể trầm tích Trường Sa

+ Bể trầm tích Mã Lai-Thổ Chu

-Định hướng phát triển dầu khí ở Việt Nam:

+ Thứ nhất, đẩy mạnh thăm dò và khai thác dầu khí

+ Thứ hai, hoàn thiện phát triển công nghiệp khí từ các khâu khai thác, thu gom, vận chuyên, chế biến, xuất nhập khẩu, dự trữ cũng như phân phối sản phẩm khí.

+ Thứ ba là phát triển chế biến dầu khí nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và hướng tới mục tiêu xuất khẩu

+ Thứ tư là phân phối các sản phẩm dầu khí hợp lý đảm bảo bình ổn thị trường.

Như vậy, bài viết trên đã cung cấp những thông tin chung về ngành công nghiệp dầu khí cũng như lịch sử và quá trình phát triển của nó. Đây là một ngành công nghiệp quan trọng, tác động đến tình hình phát triển kinh tế chung của đất nước. Ngành công nghiệp dầu khí cần được đầu tư và phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

>>Xem thêm :