Tìm hiểu về phương trình hóa học và cách lập phương trình hóa học

Tin Tức

|

22/11/2019

Tìm hiểu về phương trình hóa học và cách lập phương trình hóa học

Môn hóa học luôn là một môn học khó đối với những bạn mới tiếp xúc với môn học này. Để có thể nắm bắt được môn học này thì bạn cần tìm hiểu về phương trình hóa học là gì? 

Phương trình hóa học là gì?

Khái niệm và các bước viết phương trình hóa học?

Phương trình hóa học là phương trình thể hiện hay tóm tắt lại quá trình khi các chất xảy ra phản ứng (các chất trao đổi, qua lại với nhau). Trong phương trình bao gồm chất tham gia và chất sản phẩm khi phản ứng hóa học xảy ra.

Các bước lập phương trình hóa học

Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng gồm chất tham gia và chất sản phẩm 

Bước 2: Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố: tìm hệ số thích hợp

Bước 3: Viết phương trình hóa học

Lưu ý: 

- Ở bước 1: không được viết thiếu chất. Cần thuộc hóa trị của các nguyên tử và các nhóm nguyên tử để tránh viết sai công thức hóa học.

- Ở bước 2: Bắt đầu cân bằng từ nguyên tố có số nguyên tử nhiều hơn và nó không bằng nhau. Nếu một nguyên tố có số nguyên tử một bên chẵn một bên lẻ thì phải làm chẵn số nguyên tử lẻ bằng cách đưa hệ số 2 vào trước công thức có chứa số nguyên tử lẻ đó. Rồi cân bằng sao cho số nguyên tử bên chất tham gia phải bằng số nguyên tử bên chất sản phẩm.

Ví dụ: Phản ứng hóa học giữa nguyên tử Hydro và Oxy sẽ tạo ra sản phẩm là nước (H2O)

 + khi nguyên tố Na tác dụng với nguyên tố Cl sẽ tạo ra muối ăn Natri Clorua: 

Cách cân bằng phương trình hóa học

Đây là bước quan trọng nhất và cũng là bước khó trong lập phương trình hóa học. Bước này là bước không thể thiếu khi làm một bài toán hóa học. Vì vậy ta cần lập các hệ số thật chính xác. Sau đây là một số cách cân bằng phương trình đơn giản:

Phương pháp chẵn, lẻ

Ví dụ: Nung sắt trong oxi không khí tạo thành sắt (III) oxit

Ta có sơ đồ hóa học:

- Ta thấy số nguyên tử Fe và O ở cả 2 bên đều không bằng nhau. Vậy ta nên bắt đầu cân bằng từ nguyên tố O và O có số nguyên tử nhiều hơn.

- Ta lại thấy số nguyên tử O bên chất sản phẩm là số lẻ. Vì vậy ta phải làm chẵn số O bằng cách đưa hệ số 2 vào trước công thức :

-cuối cùng ta cần bằng số nguyên tử Fe và O bằng cách thêm 4 vào trước nguyên tố Fe và thêm 3 vào trước O2.

Ta được phương trình:

Phương pháp đại số

Đây là phương pháp nâng cao thường dùng cho những phương trình hóa học ở mức độ phức tạp và khó hơn.Các bước thực hiện như sau:

- Bước 1: Đặt các hệ số a, b, c, d…lần lượt vào các công thức ở 2 vế của phương trình.

- Bước 2: Ta cần bằng số nguyên tử ở 2 vế của phương trình bằng cách lập hệ phương trình chứa các hệ số: a, b, c, d,…

- Bước 3: Giải hệ phương trình trên để tìm hệ số

- Bước 4: Đưa các hệ số đó vào phương trình và khử mẫu.

Ví dụ: cân bằng phương trình đồng phản ứng với axit sunfuric đặc nóng.

- Bước 1: Đặt các hệ số

- Bước 2: Dựa vào định luật bảo toàn khối lượng, ta lập hệ phương trình

+ Số nguyên tử Cu: a=c (1)

+ Số nguyên tử H: 2b=2e (2)

+ Số nguyên tử S: b=c+d (3)

+ Số nguyên tử O: 4b=4c+2d+e (4)

- Bước 3: Giải hệ phương trình trên

Từ pt (2)

Từ pt (1)

Từ pt (3)

- Bước 4: đưa các hệ số vừa tìm được vào phương trình hóa học ta được phương trình hoàn chỉnh:

Không những có hai cách trên mà còn có các cách để cân bằng phương trình hóa học sau:

- Cân bằng phương trình bằng phương pháp cân bằng ion - electron.

- Cân bằng phương trình bằng phương pháp hóa trị.

- Cân bằng phương trình bằng phương pháp nguyên tố tiêu biểu.

- Cân bằng phương trình theo nguyên tử nguyên tố

Mong bài viết này sẽ giúp bạn một phần nào đó hiểu hơn về phương trình hóa học và thêm yêu thích môn học này nhé.Mong nó thực sự giúp ích cho các bạn trong lúc học tập. Giúp cho các bản có một nền tảng về phương trình và cách để thành lập một phương trình hóa học được tốt nhất.

>>Xem thêm :